27aug.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin masuri de educație de tip a doua șansă”

Comunicat de presă

DEMARARE PROIECT

„ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin masuri de educație de tip a doua șansă”

POCU/884/1/4/146035

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu ASOCIATIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” anunță demararea proiectului “ADS-SUPORT – Integrarea durabila a tinerilor NEETs prin masuri de educatie de tip a doua sansa” – POCU/884/1/4/146035.

Proiectul in valoare totala de 4,767,010.99 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile din FSE 4.266.000,23 lei, se va implementa in perioada 24.06.2021 – 23.12.2023 şi are ca obiectiv principal facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Dambovita (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Muntenia.

Activitatile proiectului:

  1. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii adresate tinerilor NEETs someri care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, precum si a serviciilor de consiliere si educatie parentala pentru parintii/ tutorii/ apartinatorii acestora
  2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea programelor de tip „A doua sansa” pentru invatamantul primar si pentru invatamantul secundar inferior adresate tinerilor NEETs someri care se reintorc in sistemul de educatie si formare profesionala initiala
  3. Actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii judetului Dambovita
  4. Masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii si mentinerii tinerilor NEETs someri in cadrul activitatilor proiectului
  5. Identificarea, recrutarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al masurilor de educatie de tip „A doua sansa”, precum si al actiunilor de suport complementar furnizate la nivelul judetului Dambovita

Rezultatele principale si indicatorii vizati:

  • 415 Tineri NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, care beneficiaza de masuri de reîntoarcere în educatie în programe de tip a doua sansa;
  • 275 Tineri NEETs someri care au finalizat un program de a doua sansa;
  • 22 Tineri NEETs someri care obtin o calificare urmare a sprijinului acordat;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de Contact: Manager proiect – Tiba Andreea Raluca, tel. 0765.45.81.96, e-mail: tibaraluca@yahoo.com

Lasă un răspuns