01iul.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „NEETS – SUPORT – MĂSURI DE EDUCAȚIE SUSTENABILĂ PENTRU TINERII NEETS ȘOMERI”

Comunicat de presă

lansare proiect

„NEETS – SUPORT – MĂSURI DE EDUCAȚIE SUSTENABILĂ PENTRU TINERII NEETS ȘOMERI”

POCU/884/1/4//146640

ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION în parteneriat cu RD Global Project Consulting SRL anunță lansarea proiectului „NEETs – SUPORT – Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri” (POCU/884/1/4//146640), cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.

 

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 4.871.534,89 lei, se va derula pe o perioadă de 30 luni, în intervalul 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2023, şi are ca obiectiv principal asigurarea accesului egal la educatie de calitate pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Buzau (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Est.

 

Obiectivele specifice relevante ale proiectului vizează:

  1. Facilitarea reintegrarii si mentinerii in sistemul de educatie si formare, crearea premiselor pentru dobandirea de cunostinte si dezvoltarea de competente si abilitati necesare tranzitiei intre diverse niveluri educationale si adaptarii traseului profesional, cresterea capacitatii de insertie si mobilitate educationala/ sociala/ profesionala, precum si de adaptare la cerintele actuale si oportunitatile existente la nivel local/ regional, pentru 415 tineri NEETs someri (inregistrati la ANOFM/ AJOFM) care au abandonat sau nu au fost inscrisi in sistemul de educatie si nu au absolvit invatamantul obligatoriu;
  2. Cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si a ratei de participare la programe de tip A doua sansa si stagii de pregatire practica (respectiv 415 tinerii NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la ANOFM/AJOFM, care au abandonat sistemul de educatie; din care min. 275 persoane finalizeaza programul de a doua sansa, corelat cu valoarea indicatorului 4S70, si anume 66,26% din valoarea indicatorului de realizare 4S224, iar 22 persoane obtin o calificare, corelat cu valoarea indicatorului 4S149, si anume 5,3% din valoarea indicatorului 4S224), crearea sanselor reale de ameliorare a nivelului de educatie si de continuare a carierei scolare, asigurarea conditiilor optime de invatare/finalizare a studiilor, precum si facilitarea insertiei socio-profesionale;
  3. Cresterea gradului de constientizare a comunitatii urbane si rurale a judetului Buzau, a oportunitatilor de acces si participare la educatie/ formare profesionala initiala si reducerea riscului de abandon scolar pentru 415 tineri NEETs someri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;
  4. Promovarea principiului educatiei sustenabile interculturale, a desegregarii scolare si incluziunii sociale, ca metoda de prevenire a abandonului scolar, consolidarea relatiei si incurajarea cooperarii inter-institutionale dintre sistemul educational, mediul economic, partenerii sociali si comunitate, pentru obtinerea unei abordari comune si coerente privind reintegrarea educationala si cresterea responsabilitatii sociale, prin implementarea unor masuri complementare de sprijin inovativ pentru 415 tineri NEETs someri, la nivelul judetului Buzau;
  5. Cresterea gradului de acces si participare la educatie, facilitarea integrarii in procesul educational, eliminarea riscului de abandon scolar, scaderea riscului de marginalizare sociala si accentuarea imaginii sociale prin implementarea unor masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii si mentinerii a minim 275 tineri NEETs someri, care au abandonat cursurile invatamantului primar si/sau gimnazial si nu au finalizat invatamantul obligatoriu, dar care se reintorc in sistemul de educatie si formare profesionala initiala in cadrul unor programe de tip A doua sansa si a unor actiuni de suport complementar furnizate in cadrul proiectului, asigurand cresterea performantei in procesul educativ, eliminarea riscului de abandon scolar si imbunatatirea calitatii vietii acestora, cu accent aspura persoanelor apartinand categoriilor dezavantajate socio-economic;
  6. Promovarea inovarii sociale si egalitatii de sanse, combaterea discriminarii in educatia si formarea profesionala, prevenirea abandonului scolar in randul tinerilor NEETs someri reintegrati educational, cresterea nivelului de intelegere si toleranta comunitara, implementarea solutiilor inovatoare din punct de vedere social, depasirea barierelor de ordin moral si etnic, scaderea riscului de marginalizare si accentuarea imaginii sociale pentru min. 100 persoane de etnie roma, min. 120 persoane din mediul rural si min. 130 femei, prin asigurarea accesului egal la pachetul de masuri integrate centrate pe nevoile identificate ale fiecarei categorii de grup tinta furnizat, potrivit nevoilor specifice identificate la nivelul judetului Buzau;
  7. Implementarea principiului dezvoltarii durabile, asigurarea protectiei mediului, utilizarea eficienta a resurselor, orientarea catre o economie UE competitiva si eficienta, cresterea contributiei si accesibilitatii la dezvoltarea de competente digitale si utilizarea TIC.

 

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului cuprinde 415 persoane (tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la SPO/ANOFM/AJOFM, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie) din judetul Buzau, regiunea Sud-Est.

 

Activitățile relevante vizate în cadrul proiectului sunt:

A.1. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii adresate tinerilor NEETs someri care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, precum si a serviciilor de consiliere si educatie parentala pentru parintii/ tutorii/ apartinatorii acestora

A.2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea programelor de tip „A doua sansa” pentru invatamantul primar si pentru invatamantul secundar inferior adresate tinerilor NEETs someri care se reintorc in sistemul de educatie si formare profesionala initiala

A.3. Actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii judetului Buzau

A.4. Masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii si mentinerii tinerilor NEETs someri in cadrul activitatilor proiectului

A.5. Identificarea, recrutarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al masurilor de educatie de tip „A doua sansa”, precum si al actiunilor de suport complementar furnizate la nivelul judetului Buzau

A.6. Masuri privind asigurarea protectiei persoanelor in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal si a liberei circulatii a datelor

A.7. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, coordonare, gestiune, monitorizare, control si evaluare)

A.8. Asigurarea suportului pentru functionarea de ansamblu a proiectului (decontarea cheltuielilor indirecte); masuri de informare si publicitate privind obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului

 

Detalii suplimentare puteți obține de la: Asociația „ESE – European Support for Education”

Nume persoană de contact: Iulian Nicușor Dumitru, manager proiect

Telefon: 0743434196, e-mail: asociatia.ese@gmail.com

 

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Lasă un răspuns