În atingerea obiectivelor sale de dezvoltare a resurselor umane, Asociația ESE – European Support for Education îndeplinește următoarele atribuții principale:

Acordarea de servicii de consultanță pentru afaceri și management la nivel național, regional, județean și local în procesul de accesare a fondurilor nerambursabile și de implementare a diverselor activități din cadrul proiectelor care se derulează prin intermediul fondurilor europene;

Acordarea de asistență potențialilor beneficiari în elaborarea cererilor de finanțare/proiectelor pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile;

Informarea publicului larg asupra beneficiilor fondurilor europene nerambursabile;

Dezvoltarea de parteneriate cu alte ONG-uri și cu autorități locale/regionale/naționale, precum și cu alte entități internaționale;

Creșterea calității în educația pe tot parcursul vieții;

Dezvoltarea de acțiuni privind promovarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar, pentru reintegrarea în educație și formare;

Acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea calității și a eficienței educației pe tot parcursul vieții, în special pentru grupurile defavorizate;

Dezvoltarea resurselor umane din România;

Consultanță pentru integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor;

Consiliere, orientare profesională și mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive;

Dezvoltarea de activități în sprijinul integrării socio‐economice a comunităților marginalizate;