Procomunitate

Lansarea oficială a proiectului
“Procomunitate – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești”
POCU 18/4/1/103539