PROCOMUNITATE

logo ProComunitate

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Combaterea sărăciei și excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizată romă aparținând UAT sat Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est, din care 479 persoane aparțin minorității rome (79,83%), din punct de vedere al capitalului uman, nivelului de ocupare și a condițiilor de locuire precară, prin furnizarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunității, privind educația, ocuparea și facilitarea accesului pe piața muncii, îmbunătățirii calității vieții și a incluziunii sociale.

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

600 persoane din comunitatea marginalizată romă sat Cândești, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/locuiesc în comunitatea marginalizata romă (CMR) sat Cândești (aferent comunei Vernești, județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est), cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției, din care:

72 trăiesc în risc de sărăcie (care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat național, după transferurile sociale);
105 se confruntă cu o deprivare materială severă (dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care sunt înregistrate cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv: să plătească chiria sau facturile la utilități, să asigure încălzirea adecvată a locuinței, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămână de vacanță departe de casă, un autoturism, o mașină de spălat, un TV color, sau un telefon);
423 trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii (cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18-59 ani au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total).

PARTENERI

 
logo ADCR
logo Primăria Vernești
Școala Gimnazială Cândești
logo FDSS