ASOCIAȚIA ESE

European Support for Education este o organizație nonguvernamentală, independentă, non-profit, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial.

Organizația a fost înființată în anul 2014, având sediul în municipiul Slatina, județul Olt.

Scopul constituirii ESE constă în crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea și implementarea de măsuri și acțiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane.

ESE

European Support for Education

ATRIBUȚII

Atribuții principale îndeplinite de Asociația ESE – European Support for Education, în atingerea obiectivelor sale de dezvoltare a resurselor umane

ACTIVITATE

Activitatea Asociației ESE – European Support for Education, ca suport al dezvoltării și implementării de măsuri și acțiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane

PROIECTE

Proiecte susținute de Asociația ESE – European Support for Education, vizând dezvoltarea resurselor umane și reducerea incidenței sărăciei în rândul comunităților dezavantajate

Linkuri utile