ese-banner-1

EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION

Asociația ESE

European Support for Education este o organizație nonguvernamentală, independentă, non-profit, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial.

Organizația a fost înființată în anul 2014, având sediul în municipiul Slatina, județul Olt.

Scopul constituirii ESE constă în crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea și implementarea de măsuri și acțiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane.

  • Asociația ESE susține promovarea incluziunii sociale/profesionale și reducerea incidenței sărăciei în rândul comunităților dezavantajate.

  • Cunoașterea experienței partenerilor, dezvoltarea unor proiecte de dezvoltare a spiritului antreprenorial, promovarea şi dezvoltarea măsurilor de incluziune socială şi economică a categoriilor vulnerabile, dezavantajate și a economiei sociale în România, sunt câteva dintre reperele care descriu acțiunile în care Asociația ESE este implicată.

  • Experiența membrilor asociației în gestionarea fondurilor europene în perioada 2007-2013 fundamentează continuarea procesului de susținere a dezvoltării resurselor umane, corespunzător specificului activităților dominante, cu asistență financiară din Fondul Social European (FSE).

  • Începând cu anul 2008, membrii Asociației ESE implementează proiecte care vizează în principal dezvoltarea resurselor umane.

  • Din septembrie 2015, colaborează cu Colegiul UCECOM „Spiru Haret” București pe baza unui parteneriat activ pe multiple planuri de interes, respectiv: consiliere și orientare profesională a elevilor în scopul rezolvării unor dificultăți specifice orientării și deciziei de carieră, organizare de evenimente de informare și conștientizare privind accesul și participarea la educație, consiliere și orientare educațională și parentală în scopul prevenirii abandonului școlar, consultanță și suport în activități de dezvoltare educațională a elevilor, precum și măsuri de combatere a discriminării și promovării multiculturalismului în școală.