Anexa

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020
TURISM ȘI ECOTURISM

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacante și perioade de scurta durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

TEXTILE ȘI PIELĂRIE

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1320 Producția de țesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare și machete
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
1520 Fabricarea încălțămintei
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4624 Comerț cu ridicată al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4641 Comerț cu ridicată al produselor textile
4642 Comerț cu ridicată al îmbrăcămintei și încălțămintei
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

LEMN ȘI MOBILĂ

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele și somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice

INDUSTRII CREATIVE

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activități de editare a cărților
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
8130 Activități de întreținere peisagistică
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

INDUSTRIA AUTO ȘI COMPONENTE

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe și compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetări
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semi-remorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea mașinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 Comerț cu ridicată de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI TELECOMUNICAȚII

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
5829 Activități de editare a altor produse software
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6399 Alte activități de servicii informaționale
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicații

PROCESAREA ALIMENTELOR ȘI BĂUTURILOR

1011 Producția și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malțului
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte activități de alimentație

SĂNĂTATE ȘI PRODUSE FARMACEUTICE

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
7500 Activități veterinare
8610 Activități de asistență spitalicească
8621 Activități de asistență medicală generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

ENERGIE ȘI MANAGEMENT DE MEDIU

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare și turbine
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare

BIOECONOMIE, BIOFARMACEUTICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

CONSTRUCȚII

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții a cailor ferate de suprafață și subterane
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4521*

FABRICAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE

7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

DISTRIBUȚIE

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5121 Transporturi aeriene de marfă
5122 Transporturi spațiale
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal