ProInsert

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

GRUP ȚINTĂ TOTAL: 190 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație, înmatriculați în cadrul Liceului UCECOM „Spiru Haret” Ploiești, care este coordonată de către Partenerul 1/ Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești „Spiru Haret” – filiala Ploiești (municipiul Ploiești, județul Prahova, regiunea Sud-Muntenia), cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției (în conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi”, pg 11-12).

Procentul de femei (88 eleve) reprezintă 46,3% din totalul persoanelor incluse în grupul țintă, iar al persoanelor provenind din mediul rural al regiunii Sud-Muntenia este de 55,2% (105 persoane/ elevi).

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ, PE CATEGORII DE COMPETENȚE (domenii de pregătire profesională, calificări profesionale) și nivel de calificare/școlarizare:

A) Domeniul de pregătire profesională „COMERȚ” = total 43 elevi (unde: 23 femei/eleve și 28 elevi provenind din mediul rural), respectiv:

a.1) Nivel 3 de calificare (cls. X în anul școlar 2019-2020, respectiv cls. XI în anul școlar 2020-2021; învățământ profesional) – calificarea profesională „COMERCIANT – VÂNZĂTOR” = 21 elevi (unde: 11 femei/eleve și 14 elevi din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iunie 2021,

a.2) Nivel 3 de calificare (cls. XI în anul școlar 2019-2020; învățământ profesional) – calificarea profesională „COMERCIANT – VÂNZĂTOR” = 22 elevi (unde: 12 femei/eleve și 14 elevi din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iulie 2020;

B) Domeniul de pregătire profesională „TURISM ȘI ALIMENTAȚIE” = total 147 elevi (unde: 65 femei/eleve și 77 elevi provenind din mediul rural), respectiv:

b.1) Nivel 3 de calificare (cls. X în anul școlar 2019-2020, respectiv cls. XI în anul școlar 2020-2021; învățământ profesional) – calificarea profesională „BUCĂTAR” = 29 elevi (unde: 12 femei/eleve și 13 elevi din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iunie 2021,

b.2) Nivel 3 de calificare (cls. XI în anul școlar 2019-2020; învățământ profesional) – calificarea profesională „BUCĂTAR” = 30 elevi (unde: 8 femei/eleve și 12 elevi din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iulie 2020;

b.3) Nivel 3 de calificare (cls. X în anul școlar 2019-2020, respectiv cls. XI în anul școlar 2020-2021; învățământ profesional) – calificarea profesională „OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE” = 26 elevi (unde: 16 femei/eleve și 19 elevi din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iunie 2021,

b.4) Nivel 3 de calificare (cls. XI în anul școlar 2019-2020; învățământ profesional) – calificarea profesională „OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE” = 32 elevi (unde: 15 femei/eleve și 21 elevi din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iulie 2020;

b.5) Nivel 4 de calificare (cls. XI în anul școlar 2019-2020, respectiv cls. XII în anul școlar 2020-2021; învățământ liceal) – calificarea profesională „TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE” = 30 elevi (unde: 14 femei/eleve și 12 elevi provenind din mediul rural), dată estimativă a certificării competențelor – iunie 2021.

Potrivit specificului și a măsurilor abordate, CUANTIFICAREA GENERALĂ DETALIATĂ a grupului țintă la nivelul proiectului, în CORELARE CU INDICATORII DE REALIZARE / REZULTAT IMEDIAT prevede 190 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4, cu domiciliul în regiunea Sud-Muntenia (conform specificațiilor secțiunii „Localizare proiect”), care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea competențelor profesionale și creării premiselor de integrare/angajare în sectoarele cu potențial de specializare inteligentă (corelat cu indicatorul de realizare 4S131_Persoane / elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP), din care:

A. 105 (respectiv 55,2%) sunt elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3-4 care au domiciliul în regiunea Sud-Muntenia în mediul rural, corelat cu indicatorul de realizare 4S131.2/Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP, din zona rurală;

B. 175 (respectiv 92,1%) sunt elevi care obțin o certificare profesională, corelat cu indicatorul de realizare 4S120/Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant; dintre aceștia, min. 20 (respectiv 11,4%) vor avea domiciliul în regiunea Sud-Muntenia în mediul rural, corelat cu indicatorul de realizare 4S120.2/Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant, din zona rurală;

C. 42 (respectiv 22,1%) sunt elevi care obțin un loc de muncă, corelat cu indicatorul de realizare 4S121/Persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant; dintre aceștia, min. 5 (respectiv 11,9%) vor avea domiciliul în regiunea Sud-Muntenia în mediul rural, corelat cu indicatorul de realizare 4S121.2/Persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant, din zona rurală;

D. 20 (respectiv 10,5%) sunt persoane care urmează un alt nivel de studii sau participa la alte cursuri de formare profesională, corelat cu indicatorul de realizare 4S122/Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant; dintre aceștia, min. 3 (respectiv 15%) vor avea domiciliul în regiunea Sud-Muntenia în mediul rural, corelat cu indicatorul de realizare 4S122.2/Persoane care urmează studii / cursuri de formare la încetarea calității de participant, din zona rurală.