ProInsert

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație, pentru 190 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv județul Prahova).