ProInsert

SCOPUL PROIECTULUI

1) creșterea ratei de participare a 190 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, din domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație, la programe de învățare la locul de muncă specifice prin intermediul unor inițiative eficiente, durabile și sustenabile orientate spre dezvoltarea competențelor profesionale a viitorilor absolvenți și implicit a creșterii competitivității economice în sectoarele vizate, respectiv programe de învățare la locul de muncă (COMPONENTA 1);

2) facilitarea tranziției de la școală la viață activă, creșterea abilității viitorilor absolvenți de a-și alege și adapta traseul profesional la capacitățile și nevoile proprii, dezvoltarea competențelor necesare integrării și adaptabilității acestora pe piața muncii, creșterea capacității de inserție/mobilitate profesională, potrivit cerințelor actuale și oportunităților existente (identificate conform SNC/SNCDI), creșterea gradului de ocupabilitate a elevilor la finalizarea studiilor pentru 190 elevi școlarizați în învățământul secundar superior (ISCED 3), în calificări de nivel 3-4, specifice domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație, prin intermediul unor servicii complexe de informare și consiliere profesională, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților actuale (COMPONENTA 2);

3) stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabilă pentru creșterea capacității de inserție/mobilitate profesională a absolvenților IPT, consolidarea relației dintre piața muncii și sistemul IPT (pentru domeniile de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație), încurajarea cooperării tehnico-economice dintre mediul educațional și marile întreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligență (conform SNC/SNCDI), sprijinirea competitivității dezvoltării mediului economic autohton pe plan regional, îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piață muncii, precum și promovarea principiului ocupării sustenabile prin intermediul unor activități inovative de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă (COMPONENTA 3);

4) creșterea gradului de adaptabilitate a viitorilor absolvenți IPT la dinamica economică și mecanismele progresului tehnologic din sectoarele cu potențial competitiv/ domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), crearea de condiții favorabile formării unei atitudini pozitive și responsabile față de construirea unei cariere încă din timpul formării profesionale inițiale, creșterea eficienței, performanței și dezvoltării competitive a elevilor școlarizați în învățământul secundar superior, prin intermediul unor activități de sprijin și dezvoltare performantă a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație (COMPONENTA 4), asigurând un mediu favorabil cooperării și inovării, în contextul concurenței la nivel local/ regional.