ProComunitate

TITLU PROIECT
PROCOMUNITATE - MĂSURI INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ A COMUNITĂȚII ROME DIN CÂNDEȘTI
COD PROIECT
POCU 18/4/1/103539
LOCALIZARE PROIECT
REGIUNEA SUD-EST
JUDEȚUL BUZĂU