ProComunitate

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

600 persoane din comunitatea marginalizată romă sat Cândești, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/locuiesc în comunitatea marginalizata romă (CMR) sat Cândești (aferent comunei Vernești, județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est), cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției, din care:

• 72 trăiesc în risc de sărăcie (care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat național, după transferurile sociale);

• 105 se confruntă cu o deprivare materială severă (dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care sunt înregistrate cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv: să plătească chiria sau facturile la utilități, să asigure încălzirea adecvată a locuinței, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămână de vacanță departe de casă, un autoturism, o mașină de spălat, un TV color, sau un telefon);

• 423 trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii (cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18-59 ani au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total).