ProComunitate

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Combaterea sărăciei și excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizată romă aparținând UAT sat Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est, din care 479 persoane aparțin minorității rome (79,83%), din punct de vedere al capitalului uman, nivelului de ocupare și a condițiilor de locuire precară, prin furnizarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunității, privind educația, ocuparea și facilitarea accesului pe piața muncii, îmbunătățirii calității vieții și a incluziunii sociale.