ProComunitate

REZULTATELE ȘI BENEFICIILE PREVIZIONATE

A.1. Sprijin pentru creșterea accesului/participării la educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin dezvoltarea programelor educaționale la nivelul comunității marginalizate rome (CMR) din unitatea administrativ-teritorială (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est)

A.2. Sprijin pentru integrare și menținere pe piața muncii a persoanelor șomere, inactive din comunitatea marginalizată romă aferentă unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) prin măsuri active de ocupare

A.3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității și sprijinirea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est) pentru înființarea de afaceri

A.4. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii integrate sociale și medicale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est)

A.5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est)

A.6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte adresate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est)

A.7. Campanii de conștientizare, implicare activă și voluntariat al membrilor grupului țintă la nivelul comunității marginalizate rome a unității administrativ-teritoriale (UAT) sat Cândești (com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est)

A.8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare)

A.9. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului

A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului