PracSis

TITLU PROIECT
PRACSIS - STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV
COD PROIECT
POCU/633/6/14/130694
LOCALIZARE PROIECT
REGIUNEA SUD-EST
JUDEȚUL BUZĂU