PracSIs

REZULTATELE ȘI BENEFICIILE PREVIZIONATE

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de învățare la locul de munca pentru elevi școlarizați in domeniile de pregătire profesionala Economic și Comerț

A.2. Furnizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de informare și consiliere profesională a elevilor școlarizați în domeniile de pregătire profesională Economic și Comerț

A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 4) de la educație la un loc de muncă

A.4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț

A.5. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, control și evaluare)

A.6. Activități aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului

A.7. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului