01oct.

ANUNȚ – ORGANIZARE CAMPANIE DE INFORMARE – JUDEȚUL BUZĂU

ANUNȚ ORGANIZARE CAMPANIE DE INFORMARE

PRIVIND AVANTAJELE, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR DIN DOMENIUL ANTREPRENORIAL

JUDEȚUL BUZĂU
OCTOMBRIE 2018

ASOCIAȚIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” are plăcerea de a vă invita să participați la CAMPANIA DE INFORMARE privind avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunatățire a competentelor din domeniul antreprenorial furnizat în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554), ORGANIZATĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU, pe parcursul lunii OCTOMBRIE 2018.

Proiectul „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul acțiunilor creșterea nivelului de informare și dezvoltarea antreprenoriatului județean/regional în mediul urban, îmbunătățirea mediului de afaceri, a calității vieții și a incluziunii sociale pentru un total de 140 persoane (șomere, inactive sau care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din județul Buzău, prin intervenții integrate și viabile, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă, dinamică și competitivă a comunităților din care fac parte și a sectorului IMM pe plan regional.

CALENDARUL CAMPANIEI DE INFORMARE privind avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial furnizat în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554), ORGANIZATĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU, PE PARCURSUL LUNII OCTOMBRIE 2018, este următorul:

5 OCTOMBRIE 2018 (ÎNCEPÂND CU ORELE 14:00) 19 OCTOMBRIE 2018 (ÎNCEPÂND CU ORELE 14:00) 29 OCTOMBRIE 2018 (ÎNCEPÂND CU ORELE 14:00)

Tematicile prezentate în cadrul CAMPANIEI DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR DIN DOMENIUL ANTREPRENORIAL LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU sunt următoarele:

1) Complexitatea ecosistemului antreprenorial la nivelul județului Buzău 2) Potențialul antreprenorial existent la nivelul județului Buzău 3) Particularitățile și factorii de stimulare a ecosistemului antreprenorial la nivelul județului Buzău 4) Importanța și beneficiile educației pe tot parcursul vieții în scopul creșterii mobilității persoanelor și dezvoltării de competențe care să le asigure independența socială și financiară prin antreprenoriat la nivelul județului Buzău 5) Beneficiile obținute prin susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivelul județului Buzău 6) Creșterea interesului populației din regiune pentru demararea de afaceri în scopul creării de noi locuri de muncă la nivelul județului Buzău 7) Căi de aplicare a strategiilor propuse de autoritățile/ instituțiile publice la nivelul județului Buzău pentru creșterea gradului de educație antreprenorială 8) Motivarea participării adulților la formare și practică profesională la nivelul județului Buzău 9) Oportunitățile, avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunătățire a competentelor din domeniul antreprenorial disponibile la nivelul județului Buzău, prin implementarea proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est 10) Măsuri de creștere a inițiativei antreprenoriale la nivelul județului Buzău prin măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor șomere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de noi locuri de munca durabile în zonele urbane (măsuri vizate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est 11) Categoriile de persoane care pot beneficia de măsuri integrate de antreprenoriat, vizate în cadrul proiectului, la nivelul județului Buzău 12) Etapele și metodologia generală de implementare a măsurilor integrate de antreprenoriat, vizate în cadrul proiectului, la nivelul județului Buzău 13) Distribuire materiale de informare (pliant, broșură) specifice privind accesul și modalitatea de participare la programul de îmbunătățire a competențelor din domeniul antreprenorial, perspectivele și posibilitățile de formare antreprenorială în cadrul proiectului, la nivelul județului Buzău 14) Beneficiile pe care le oferă formarea abilităților antreprenoriale în general și prin participarea la măsurile oferite în proiect, cu specificitate pentru județul Buzău 15) Sesiune de discuții cu persoanele participante ca campania de informare organizată la nivelul județului Buzău

Campania organizată la nivelul județului Buzău vizează informarea a 300 persoane, cu preponderență următoarele categorii: persoane șomere; persoane inactive pe piața muncii; persoane care au un loc de muncă (angajate), dar doresc să înființeze o afacere, în mediul urban, în scopul creării de noi locuri de muncă la nivelul județului Buzău.

Suntem convinși că prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului veți avea o contribuție importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului IMM pe plan regional.

Informații suplimentare privind detaliile desfășurării CAMPANIEI DE INFORMARE ORGANIZATE LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU pe parcursul lunii OCTOMBRIE 2018, puteți obține la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com.

Lasă un răspuns