02oct.

ANUNȚ ORGANIZARE CAMPANIE DE INFORMARE – JUDEȚUL VRANCEA

ANUNȚ ORGANIZARE CAMPANIE DE INFORMARE

JUDEȚUL VRANCEA
OCTOMBRIE 2018

În calitate de partener în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est” (POCU/82/3/7/105554), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ASOCIAȚIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” vă invită să participați la CAMPANIA DE INFORMARE privind avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunatățire a competentelor din domeniul antreprenorial furnizat la nivelul JUDEȚULUI VRANCEA.

Campania este dedicată tuturor persoanelor cu domiciliul sau reședința în județul Vrancea, vizând cu preponderență următoarele categorii:

 • persoane șomere;
 • persoane inactive pe piața muncii;
 • persoane care au un loc de muncă (angajate), dar doresc să înființeze o afacere, în mediul urban, în scopul creării de noi locuri de muncă la nivelul județului Vrancea.

SCOPUL DESFĂȘURĂRII:

 • creșterea gradului de informare privind accesul și participarea la formare antreprenoriala în rândul publicului din județul Vrancea;
 • înțelegerea beneficiilor pe care le oferă îmbunatățirea nivelului competentelor antreprenoriale în raport cu oportunitățile pieței muncii urbane a județului Vrancea;
 • promovarea inițiativelor antreprenoriale și creșterea gradului de educație/ocupare prin antreprenoriat la nivelul județului Vrancea.

LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE: locații din mediul urban și rural al județului Vrancea, inclusiv municipiul Focșani.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI DE INFORMARE LA NIVELUL JUDEȚULUI VRANCEA PE PARCURSUL LUNII OCTOMBRIE 2018:

11.10.2018 (ÎNCEPÂND CU ORELE 14:00)
17.10.2018 (ÎNCEPÂND CU ORELE 15:00)
23.10.2018 (ÎNCEPÂND CU ORELE 14:00)

TEMATICILE VIZATE:

 • Ecosistemul antreprenorial la nivelul județului Vrancea
 • Potențialul antreprenorial existent la nivelul județului Vrancea
 • Particularitățile și factorii de stimulare a ecosistemului antreprenorial la nivelul județului Vrancea
 • Importanta și beneficiile educației pe tot parcursul vieții în scopul creșterii mobilității persoanelor și dezvoltării de competente care să le asigure independența socială și financiară prin antreprenoriat la nivelul județului Vrancea
 • Beneficiile obținute prin susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivelul județului Vrancea
 • Creșterea interesului populației din regiune pentru demararea de afaceri în scopul creării de noi locuri de munca la nivelul județului Vrancea
 • Căi de aplicare a strategiilor propuse de autoritățile/instituțiile publice la nivelul județului Vrancea pentru creșterea gradului de educație antreprenorială
 • Motivarea participării adulților la formare și practica profesionala la nivelul județului Vrancea
 • Oportunitățile, avantajele, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programul de îmbunatățire a competentelor din domeniul antreprenorial disponibile la nivelul județului Vrancea, prin implementarea proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est
 • Măsuri de creștere a inițiativei antreprenoriale la nivelul județului Vrancea prin măsuri integrate de antreprenoriat, orientate pe creșterea mobilității și a gradului de ocupare a persoanelor șomere, inactive, inclusiv a înființării și dezvoltării unor activități independente non-agricole în scopul creării de noi locuri de munca durabile în zonele urbane (măsuri vizate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est
 • Categoriile de persoane care pot beneficia de măsuri integrate de antreprenoriat, vizate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est, la nivelul județului Vrancea
 • Etapele și metodologia generală de implementare a măsurilor integrate de antreprenoriat, vizate în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est, la nivelul județului Vrancea
 • Distribuire materiale de informare (pliant, broșură) specifice privind accesul și modalitatea de participare la programul de îmbunătățire a competentelor din domeniul antreprenorial, perspectivele și posibilitățile de formare antreprenoriala în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est, la nivelul județului Vrancea
 • Beneficiile pe care le oferă formarea abilităților antreprenoriale în general și prin participarea la măsurile oferite în proiect POCU/82/3/7/105554 – START UP pentru Regiunea Sud-Est, cu specificitate pentru județul Vrancea
 • Sesiune de discuții cu persoanele participante ca campania de informare organizată la nivelul județului Vrancea

AVANTAJE/ BENEFICII PRECONIZATE:

 • Pe parcursul desfășurării campaniei, veți beneficia de materiale de informare specifice privind accesul și modalitatea de participare la programul de îmbunatățire a competentelor din domeniul antreprenorial, perspectivele și posibilitățile de formare antreprenoriala în cadrul proiectului, importanța și beneficiile educației pe tot parcursul vieții în scopul creșterii mobilității persoanelor și dezvoltării de competențe care pot asigura independența socială și financiară prin antreprenoriat, promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, beneficiile pe care le oferă formarea abilităților antreprenoriale.
 • Veți avea oportunitatea de a vă informa în vederea înscrierii pentru accesul la activitățile proiectului, care se derulează la nivelul județului Vrancea.
 • Considerăm că înțelegerea complexității ecosistemului antreprenorial, a particularităților și a factorilor de stimulare a acestuia, precum și importanța creșterii gradului de ocupare și independența socio-economica, sunt fundamentale pentru a putea iniția o afacere non-agricola cu impact în mediul urban și specifică dezvoltării sustenabile regionale. Astfel, avem convingerea că participarea dumneavoastră la CAMPANIA DE INFORMARE ORGANIZATĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI VRANCEA va avea o contribuție importantă la dezvoltarea sustenabilă a personalității și carierei dumneavoastră.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfășurarea CAMPANIEI DE INFORMARE ORGANIZATĂ LA NIVELUL JUDEȚULUI VRANCEA la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com.

Lasă un răspuns