13mai

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic 8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect START UP pentru Regiunea Sud-Est
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554

Anunț organizare TÂRG JUDEȚEAN DE CARIERĂ în MUNICIPIUL BUZĂU în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est”

Asociația ESE (European Support for Education) – în calitate de Partener 1, împreună cu Asociația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” – în calitate de Partener 2, în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est”, are deosebita plăcere să vă invite la TÂRGUL JUDEȚEAN DE CARIERĂ ce va fi organizat în MUNICIPIUL BUZĂU.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18.05.2019, în intervalul orar 10:00-18:00, La Hotel ART, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18, Municipiul Buzău.

Târgul județean de carieră are ca scop asigurarea accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor beneficiare ale ajutorului de minimis, având la bază principiul nondiscriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.

Prin această activitate ne-am propus facilitarea integrării pe piața muncii, crearea oportunităților de ocupare a resurselor umane în noile întreprinderi înființate în cadrul proiectului, creșterea ratei de activitate și a populației ocupate, concomitent cu scăderea șomajului/ inactivității profesionale și ponderii muncii la negru, generând în acest sens efecte  pozitive asupra pieței muncii și economiei județene/ regionale.

Estimăm un impact major la nivelul populației aflate în căutarea unui loc de muncă (șomeri, inactivi), dar și a agenților economici din regiunea Sud-Est aflați în căutarea unor persoane potrivite activității economice pe care o derulează.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația ESE (European Support for Education) 0740157460, asociatia.ese@gmail.com

Asociația CRFPS „Pro Vocatie” 021 3124060, anca.nedelcu@provocatie.ro sau office@provocatie.ro

Coordonator activitate partener M1/ Asociația ESE- European Support for Education

Claudia DUMITRU

Coordonator activitate partener M2/ Asociația CRFPS „Pro Vocație”

Georgeta JURCAN

Lasă un răspuns