04dec.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului Procomunitate

Comunicat de presă

privind lansare proiectului

„PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești”

POCU/18/4/1/103539

Titlul proiectului PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești
Cod proiect
POCU/18/4/1/103539
Regiunea de implementare
Sud-Est
Denumirea și perioada de implementare a activității
A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului
Denumirea subactivității
A.10.4. Organizarea conferinței de lansare a proiectului și a unei conferințe de presă, la începutul implementării proiectului privind obiectivele, activitățile propuse, rezultatele previzionate și indicatorii vizați

Asociația „ESE – European Support for Education” anunță lansarea proiectului „PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești”

(POCU/18/4/1/103539)

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se derulează pe o perioadă de 36 luni, fiind implementat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale – ADCR (Partener 1), Primăria Comunei Vernești (Partener 2), Școala Gimnazială Cândești (Partener 3) și Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (Partener 4).

Obiectivul general al proiectului este „combaterea sărăciei și excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizată romă aparținând UAT sat Cândești din com. Vernești, jud. Buzău, reg. Sud-Est, din care 479 persoane aparțin minorității rome (79,83%), din punct de vedere al capitalului uman, nivelului de ocupare și a condițiilor de locuire precară, prin furnizarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile comunității, privind educația, ocuparea și facilitarea accesului pe piața muncii, îmbunătățirii calității vieții și a incluziunii sociale”.

Obiectivele specifice relevante ale proiectului vizează:

  • creșterea gradului de conștientizare, a accesului și participării la educație și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru 97 copii școlarizați (învățământ timpuriu, primar și secundar), 12 copii și 22 tineri/adulți cu abandon școlar, 469 persoane în calitate de părinți/tutori/aparținători ai acestora (din care 79,83% sunt de etnie romă), aflați în risc de sărăcie și excluziune socială aparținând comunității marginalizate rome din sat Cândești;
  • creșterea integrării pe piața muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial în cadrul comunității marginalizate rome din Cândești;
  • scăderea riscului de marginalizare socială, depășirea barierelor de ordin moral și etnic, creșterea nivelului de înțelegere și toleranță comunitară, îmbunătățirea stării de îngrijire și sănătate și accentuarea imaginii sociale pentru 600 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata romă Cândești, unde 479 aparțin minorității rome, 155 sunt femei, 27 vârstnici și 26 persoane cu dizabilități;
  • îmbunătățirea condițiilor de locuit, consolidarea nivelului de siguranță locativă și al confortului, scăderea riscului de sărăcie și marginalizare socială și asigurarea unui mediu decent din punct de vedere ecologic și sanitar în locuințe și spațiile conexe pentru un număr de minimum 50 gospodării, respectiv minimum 150 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată romă Cândești (din care minimum 100 sunt de etnie romă);
  • reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civilă sau pentru obținerea drepturilor de asistență socială pentru minimum 38 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata romă Cândești (conform datelor Analizei preliminare la nivelul comunității) și respectarea demnității umane și solidarității sociale, pe baza asistenței juridice permanente;
  • asigurarea protecției mediului, dezvoltării durabile, utilizării eficiente a resurselor, gestionării riscurilor de mediu și ecologizării la nivelul comunității marginalizate rome din Cândești;
  • combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale, susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și creșterea gradului integrare socială pentru 600 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială aparținând comunității marginalizate rome a UAT Cândești (din care 479 sunt de etnie romă, 155 femei, 26 persoane cu dizabilități și 27 persoane vârstnice).

Grupul țintă vizat în cadrul proiectului vizează 600 persoane din comunitatea marginalizată romă sat Cândești, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/locuiesc în comunitatea marginalizata romă (CMR) sat Cândești (aferent comunei Vernești, județul Buzău, regiunea de dezvoltare Sud-Est), cărora le sunt adresate acțiuni complexe și integrate în vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției, din care:

  • 72 trăiesc în risc de sărăcie (care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat național, după transferurile sociale);
  • 105 se confruntă cu o deprivare materială severă (dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care sunt înregistrate cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv: să plătească chiria sau facturile la utilități, să asigure încălzirea adecvată a locuinței, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămână de vacanță departe de casă, un autoturism, o mașină de spălat, un TV color, sau un telefon);
  • 423 trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii (cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18-59 ani au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total).

Perioada de implementare a proiectului este 12 septembrie 2017 – 11 septembrie 2020.

Conferința de lansare a proiectului „PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești” (POCU/18/4/1/103539) se va desfășura în data de 06.12.2017 la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău – Sala Teatrului „George Ciprian”, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50, Municipiul Buzău, începând cu orele 1100. Conferința de presă este programată pentru orele 1245.

 

Detalii suplimentare puteți obține folosind pagina de contact.

Lasă un răspuns