08iun.

Comunicat privind organizarea atelierului de lucru tematic nr. 4 – NEETs – SUPORT

COMUNICAT

PRIVIND ORGANIZAREA ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 4

LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU / REGIUNEA SUD-EST

Asociația ESE – European Support for Education anunță organizarea și desfășurarea Atelierului de lucru tematic nr. 4, cu rol de susținere a procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar , în cadrul proiectului „NEETs – SUPORT – Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri” (POCU/884/1/4/146640), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul  Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Acțiuni de promovare a  programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare la nivelul comunității județului Buzău, respectiv a subactivității A.3.2. Organizarea unor măsuri complementare de sprijin inovativ NEETs-SUPORT cu rol de susținere a procesului de reintegrare și menținere a tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație și formare, de prevenire a abandonului școlar și de promovare a educației interculturale și incluzive.

 

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru 415 tineri NEETs șomeri din județul Buzău (înregistrați la Serviciul Public de Ocupare), cu vârsta între 16-29 ani, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur mediul educațional, respectiv creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și formare participante la programe de tip „A doua șansă” și formare profesională inițială, cu accent pe scăderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic și accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor și ale unei școli incluzive, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare  educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de integrare durabilă și adaptabilitate a acestora la dinamică socio-economică actuală a regiunii Sud-Est.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 4:

21 IUNIE 2023, INTERVAL ORAR 17-19

LOCALITATEA CILIBIA

JUDEȚUL BUZĂU, REGIUNEA / SUD-EST

PERSOANE / ENTITĂȚI VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 4 / ANUL II DE IMPLEMENATARE:
 • tineri NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație vizați în grupul țintă și, complementar

 • părinți / tutori / aparțînători ai acestora

 • unitățile de învățământ preuniversitar (care furnizează programul A doua șansă / ADS sau care intenționează să se autorizeze în vederea furnizării programului ADS)

 • furnizori publici / privați de formare profesională și alte entități relevante din aria de interes (reprezentanți ai comunității locale, mediului economic etc)

ÎMBUNĂTĂȚIRI / BENEFICII PRECONIZATE:
 • Considerăm esențială promovarea și implementarea unor măsuri pentru susținerea a procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar, vizând aprofundarea cadrului general identificat, respectiv grupul țintă vizat – mediul familial / social – sistemul de educație și formare (unități de învățământ, legislație) piața muncii / comunitatea locală a județului Buzău, precum și analiză unor recomandări pentru strategiile corespondențe la diferite niveluri.
 • În cadrul Atelierului de lucru tematic nr. 4 derulăm acțiuni ce vor genera beneficii reale ce își vor găsi aplicabilitatea în viața de zi cu zi a grupului țintă de la nivelul județului Buzău, Regiunea Sud-Est, respectiv:
  • identificarea principalelor măsuri de prevenire a riscului de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, de aplicare a principiului egalității de șanse în educație / formare profesională inițială și pe piața muncii;
  • promovarea avantajelor socio-economice ale prevenirii abandonului școlar timpuriu și a abordărilor de succes pentru soluționarea acestui fenomen în diferite contexte
  • prezentarea unor oportunități de acces / participare a tinerilor NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație și nu au absolvit învățământul obligatoriu, la programe, servicii și măsuri specifice educației;
  • dezbaterea unor tematici axate pe soluționarea problemelor care vizează dilemele individuale întâmpinate de persoanele care au abandonat timpuriu școala sau de cele care sunt expuse acestui risc
 • Se estimează impact major la nivelul comunității din județul Buzău, Regiunea Sud-Est, fiind multiplicate măsurile de susținere a procesului de reintegrare și menținere în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 4 / anul II de implementare, având ca scop sustinerea procesului de reintegrare și mentinere în sistemul de educatie și formare a tinerilor NEETs șomeri (care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur sistemul de educație) și de prevenire a abandonului școlar, la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns