01aug.

Comunicat privind organizarea CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE – NEETs – SUPORT – POCU/884/1/4/146640

COMUNICAT

PRIVIND ORGANIZAREA CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE

ETAPA 2 / ANUL III DE IMPLEMENTARE PE PARCURSUL LUNII AUGUST 2023, LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU (REGIUNEA SUD-EST)

ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION anunță organizarea și desfășurarea CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE/ etapa 2/ anul III de implementare, având ca scop implementarea unor acțiuni/ evenimente de promovare privind accesul și facilitățile participării la programe de tip A doua șansă/ alte măsuri complementare și asigurarea continuității și sustenabilității măsurilor prin menținerea în sistemul de educație și formare și/sau tranziția pe piața muncii a persoanelor beneficiare, în cadrul proiectului „NEETs – SUPORT – Măsuri de educație sustenabilă pentru tinerii NEETs șomeri” (POCU/884/1/4/146640), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Acțiuni de promovare a programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare la nivelul comunității județului Buzău, respectiv a subactivității A.3.1. Campanii și acțiuni de promovare personalizate privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip „A doua șansă” și alte măsuri complementare pentru tinerii NEETs șomeri care nu au finalizat educația obligatorie, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii acestora în sistemul de educație și formare.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru 415 tineri NEETs șomeri din județul Buzău (înregistrați la Serviciul Public de Ocupare), cu vârstă între 16-29 ani, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur mediul educațional, respectiv creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și formare participante la programe de tip „A doua șansă” și formare profesională inițială, cu accent pe scăderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic și accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor și ale unei școli incluzive, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de integrare durabilă și adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a regiunii Sud-Est.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII acțiunilor / evenimentelor de promovare:

3 – 29 AUGUST 2023

JUDEȚUL BUZĂU,  REGIUNEA SUD-EST

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA ÎN CADRUL ACȚIUNILOR/ EVENIMENTELOR DE PROMOVARE AFERENTE CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE / ETAPA 2 / ANUL III DE IMPLEMENTARE:
 • membrii comunității județului Buzău (regiunea Sud-Est)
 • tineri NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație vizați în grupul țintă și, complementar
 • părinți / tutori / aparținători ai acestora
TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE / ETAPA 2 / ANUL III DE IMPLEMENTARE:

TEMATICA PRINCIPALĂ A CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE / ETAPA 2 / ANUL III DE IMPLEMENTARE:

 

Promovare privind accesul și facilitățile participării la programe de tip A doua șansă/ alte măsuri complementare și asigurarea continuității și sustenabilității măsurilor prin menținerea în sistemul de educație și formare și/sau tranziția pe piața muncii a persoanelor beneficiare

SECȚIUNI / TEME DE DISCUȚII ÎN CADRUL ACȚIUNILOR / EVENIMENTELOR DE PROMOVARE AFERENTE CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE / ETAPA 2 / ANUL III DE IMPLEMENTARE:

 • Promovarea beneficiilor reintoarcerii in sistemul de educatie si formare pentru tinerii NEETs someri care au parasit timpuriu scoala sau nu au finalizat educatia obligatorie;
 • Promovarea metodelor inovative de predare si invatare furnizate in cadrul programului A doua sansa, cu scopul reducerii parasirii timpurii a scolii, a educatiei interculturale si incluzive
 • Beneficiile participarii la programe de tip „A doua sansa”/ alte masuri complementare
 • Importanta reintoarcerii si mentinerii tinerilor NEETs in sistemul de educatie si formare, cu accent pe activitatile scolare remediale, de dezvoltare personala/ profesionala si sprijin individualizat, contribuind la cresterea stimei de sine, a educatiei si a gradului de incluziune educationala si socio-profesionala
 • Modalitatile de acces, facilitatile si beneficiile participarii la programul „A doua sansa” si importanta reintoarcerii si mentinerii in sistemul de educatie si formare profesionala, precum si a tranzitiei pe piata muncii
 • Modalități de crestere a capacitatii de insertie/ mobilitate educationala/ sociala/ profesionala si de adaptare la cerintele actuale si oportunitatile existente la nivel local/ judetean/ regional
 • Promovarea importantei reintegrarii si mentinerii in scoala a tinerilor NEETs someri, a reducerii parasirii timpurii a scolii, avand in vedere rolul central pe care il joaca familiile, comunitatea si piata muncii in proiectarea traiectoriei socio-profesionale, pentru ca acestia sa devina membri activi ai societatii
AVANTAJE / BENEFICII PRECONIZATE PRIN DESFĂȘURAREA CAMPANIEI NR. 24 DE PROMOVARE / ETAPA 2 / ANUL III DE IMPLEMENTARE:
 • Pe parcursul desfășurării evenimentului, participanții vor beneficia de materiale personalizate privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip A doua șansă / ADS și alte măsuri complementare, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii tinerilor NEETs în sistemul de educație și formare.
 • Considerăm că înțelegerea importanței facilităților și beneficiilor participării tinerilor NEETs ,care au părăsit prematur școala sau care nu au fost înscriși în sistemul de educație, la programe de tip A două șansă / ADS, precum și a importanței reîntoarcerii și menținerii acestora în sistemul de educație și formare, sunt fundamentale pentru finalizarea educației obligatorii, vizând asigurarea reîntoarcerii și menținerii acestora în sistemul de educație și formare, respectiv:
  • reintegrarea și menținerea în școală a tinerilor NEETs șomeri,
  • reducerea părăsirii timpurii a școlii, având în vedere rolul central pe care îl joacă familiile, comunitatea și piața muncii în proiectarea traiectoriei socio-profesionale, pentru că aceștia să devină membri activi ai societății,
  • creșterea șanselor de participare la programe de formare profesională inițială sau nivele superioare de educație,
  • creșterea ratei de menținere în sistemul de învățământ,
  • asigurarea combaterii discriminării în mediul socio-educațional,
  • creșterea gradului de reintegrare educațională și reducerea gradului de părăsire timpurie a școlii pentru beneficiarii programelor de tip ADS,
  • crearea oportunităților de acces la servicii de informare, consiliere a carierei și educație parentală / familială,
  • promovarea metodelor inovative de predare și învățare furnizate în cadrul programului A doua șansă, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, a educației interculturale și incluzive.
 • Se estimează impact major, creșterea gradului de incluziune socială, de conștientizare, a accesului și participării la educație în rândul tinerilor NEETs șomeri care au părăsit prematur școala sau care nu au absolvit învățământul obligatoriu, precum și a părinților / tutorilor / aparținătorilor acestora la nivelul comunității județului Buzău.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea Campaniei nr. 24 de promovare / etapa 2 / anul III de implementare, având ca scop implementarea unor acțiuni / evenimente de promovare privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip A doua șansă (ADS) și alte măsuri complementare, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație și formare, la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns