10ian.

Comunicat privind organizarea CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE

COMUNICAT

PRIVIND ORGANIZAREA CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE

ETAPA 1/ ANUL I DE IMPLEMENTARE
PE PARCURSUL LUNII IANUARIE 2022, LA NIVELUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA (REGIUNEA SUD-MUNTENIA)

RD Global Project Consulting SRL, în parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education, anunță organizarea și desfășurarea CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE / etapa 1/ anul I de implementare, având ca scop implementarea unor acțiuni/ evenimente de promovare privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip A doua șansă (ADS) și alte măsuri complementare, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație și formare, cu aplicarea principiului dezvoltării durabile și non-discriminării, în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Acțiuni de promovare a programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare la nivelul comunității județului Dâmbovița, respectiv a subactivității A.3.1. Campanii și acțiuni de promovare personalizate privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip „A doua șansă” și alte măsuri complementare pentru tinerii NEETs șomeri care nu au finalizat educația obligatorie, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii acestora în sistemul de educație și formare.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează facilitarea accesului la educație pentru 415 tineri NEETs șomeri din județul Dâmbovița (înregistrați la Serviciul Public de Ocupare), cu vârsta între 16-29 ani, care nu au fost înscriși sau care au părăsit prematur mediul educațional, respectiv creșterea numărului de persoane reintegrate în sistemul de educație și formare participante la programe de tip „A doua șansă” și formare profesională inițială, cu accent pe scăderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic și accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor și ale unei școli incluzive, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de integrare durabilă și adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a regiunii Sud-Muntenia.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII acțiunilor/ evenimentelor de promovare:

1 – 14 ianuarie 2022

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,  REGIUNEA/ SUD-MUNTENIA

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA ÎN CADRUL ACȚIUNILOR/ EVENIMENTELOR DE PROMOVARE AFERENTE CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE / ETAPA 1/ ANUL I DE IMPLEMENTARE:
 • membrii comunității județului Dâmbovița (regiunea Sud-Muntenia)
 • tineri NEETs șomeri care nu au fost înscriși în sistemul de educație sau care au părăsit prematur sistemul de educație vizați în grupul țintă și, complementar
 • părinți/ tutori/ aparținători ai acestora
TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE / ETAPA 1/ ANUL I DE IMPLEMENTARE:

TEMATICA PRINCIPALĂ A CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE / ETAPA 1/ ANUL I DE IMPLEMENTARE:

Promovare privind accesul și facilitățile participării la programe de tip ADS și alte măsuri complementare și importanța reîntoarcerii în sistemul de educație și formare.

 

SECȚIUNI / TEME DE DISCUȚII ÎN CADRUL ACȚIUNILOR / EVENIMENTELOR DE PROMOVARE AFERENTE CAMPANIEI NR. 5 DE PROMOVARE / ETAPA 1/ ANUL I DE IMPLEMENTARE:

 • Prezentarea oportunităților care vizează reintegrarea în sistemul de educație pentru finalizarea / completarea studiilor a celor care au părăsit prematur școală și șansele de participare la nivele superioare de educație
 • Perspectivele și posibilitățile de dezvoltare socio-educațională, independența socială și financiară
 • Facilitarea reintegrării și menținerii în sistemul de educație și formare
 • Beneficiile pe care le oferă dobândirea de cunoștințe și dezvoltarea de competențe și abilități necesare tranziției între diverse niveluri educaționale și adaptării traseului profesional
 • Oportunitățile oferite, avantajele, necesitatea participării la programele de tip A doua șansă pentru învățământul primar și secundar inferior, inclusiv la programe de pregătire profesională, furnizate în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035)
 • Importanța și beneficiile educației de tip ADS, pe tot parcursul vieții și ale participării la măsurile oferite în proiect (imagine globală și de sine bună, îmbunătățirea vieții prin performanță profesională), în relație cu oportunitățile socio-economice locale
 • Modalități de creștere a capacității de inserție / mobilitate educațională / socială / profesională și de adaptare la cerințele actuale și oportunitățile existente la nivel local / județean / regional
 • Combaterea discriminării în educație/formare, îmbunătățirea nivelului de educație / calificare și formarea competențelor cheie / de bază adecvate pieței muncii locale, prin continuarea / finalizarea studiilor
 • Creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active, contribuind astfel la combaterea tuturor formelor de discriminare (de șanse, de gen etc)
 • Posibilitățile de acces și beneficiile participării la programele de tip A doua șansă pentru învățământul primar și secundar inferior, inclusiv la programe de pregătire profesională, furnizate în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035)
AVANTAJE / BENEFICII PRECONIZATE:
 • Pe parcursul desfășurării campaniei, participanții vor beneficia de materiale personalizate privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip A doua șansă / ADS și alte măsuri complementare, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii tinerilor NEETs în sistemul de educație și formare.
 • Considerăm că înțelegerea importanței facilităților și beneficiilor participării tinerilor NEETs ,care au părăsit prematur școala sau care nu au fost înscriși în sistemul de educație, la programe de tip A doua șansă / ADS, precum și a importanței reîntoarcerii și menținerii acestora în sistemul de educație și formare, sunt fundamentale pentru finalizarea educației obligatorii, vizând asigurarea reîntoarcerii și menținerii acestora în sistemul de educație și formare, respectiv:
  • creșterea șanselor de participare la programe de formare profesională inițială sau nivele superioare de educație,
  • creșterea ratei de menținere în sistemul de învățământ,
  • asigurarea combaterii discriminării în mediul socio-educațional,
  • reintegrarea și menținerea în școală a tinerilor NEETs șomeri,
  • reducerea părăsirii timpurii a școlii, având în vedere rolul central pe care îl joacă familiile, comunitatea și piața muncii în proiectarea traiectoriei socio-profesionale, pentru că aceștia să devină membri activi ai societății,
  • promovarea metodelor inovative de predare și învățare furnizate în cadrul programului A doua șansă, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, a educației interculturale și incluzive,
  • creșterea gradului de reintegrare educațională și reducerea gradului de părăsire timpurie a școlii pentru beneficiarii programelor de tip ADS,
  • crearea oportunităților de acces la servicii de informare, consiliere a carierei și educație parentală / familială.
 • Se estimează impact major, creșterea gradului de incluziune socială, de conștientizare, a accesului și participării la educație în rândul tinerilor NEETs șomeri care au părăsit prematur școala sau care nu au absolvit învățământul obligatoriu, precum și a părinților/ tutorilor/ aparținătorilor acestora la nivelul comunității județului Dâmbovița.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea Campaniei nr. 5 de promovare / etapa 1/ anul I de implementare, având ca scop implementarea unor acțiuni / evenimente de promovare privind accesul, facilitățile și beneficiile participării la programe de tip A doua șansă (ADS) și alte măsuri complementare, precum și importanța reîntoarcerii și menținerii tinerilor NEETs șomeri în sistemul de educație și formare, la adresele de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com și asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns