05apr.

Comunicat privind organizarea Seminarului Nr. 2 de Informare și Conștientizare

Entitățile partenere ASOCIAȚIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” (în calitate de Beneficiar) și COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU (în calitate de Partener), anunță organizarea și desfășurarea SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE despre importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă, la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău), având ca scop dezvoltarea sistemului activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă, în cadrul proiectului „PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv” (POCU/633/6/14/130694), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 4) de la educație la un loc de muncă, respectiv a subactivității A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școală) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează „creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru 186 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligență (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv județul Buzău)”.

 

Tematica principală a Seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă:

Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat, diseminarea modelelor și transferul de bune practici inovative în domeniile de specializare inteligentă, principalele măsuri de prevenire a riscurilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru elevi, respectiv aplicarea principiului egalității de șanse în educație / formare profesională și pe piața muncii.

DATĂ ȘI LOCAȚIA SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ: 

20 APRILIE 2022 (INTERVAL ORAR 16:00 – 18:00)
MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU, REGIUNEA SUD-EST

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA SEMINARUL NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ: 

  • Reprezentanți ai mediului economic public/privat din sectoarele cu potențial competitiv
  • Reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice locale/județene
  • Elevi din sistemul IPT
  • Părinți
  • Reprezentanți ai unităților de IPT
  • Reprezentanți ai instituțiilor/ organizațiilor relevante din aria de interes care au că obiectiv educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă, incluziunea socială etc

TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ: 

 • CUVÂNT ÎNAINTE ȘI PREZENTAREA ORDINEI DE ZI a Seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă
 • PREZENTAREA SCOPULUI organizării Seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău)
 • SESIUNEA DE PREZENTĂRI ȘI INTERVENȚII în cadrul Seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău)
  1. secțiunea A / Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat
  2. secțiunea B / Diseminarea modelelor și transferul de bune practici inovative în domeniile de specializare inteligentă
  3. secțiunea C / Principalele măsuri de prevenire a riscurilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru elevi
  4. secțiunea D / Aplicarea principiului egalității de șanse în educație/ formare profesională și pe piața muncii
 • SESIUNEA DE DISCUȚII ȘI CONSULTĂRI între persoanele participante la Seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău)
 • ETAPA DE PREZENTARE A CONCLUZIILOR Seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău) – principalele observații, propuneri și soluții

AVANTAJE / BENEFICII PRECONIZATE PRIN DESFAȘURAREA SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ: 

 • Pe parcursul desfășurării evenimentului, participanții vor beneficia de materiale de informare și conștientizare (respectiv pliant, broșură) având ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile.
 • Considerăm că înțelegerea importanței dezvoltării unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi), este fundamentală pentru popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat, respectiv:
  1. Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile,
  2. Orientarea asupra dezvoltării relației unităților de învățământ profesional și tehnic cu agenții economici; acces la cunoștințe adecvate și de ultima oră, posibilitatea de a lua parte și de a contribui la viața economică și socială, progres în cunoaștere, performanță profesională și adaptare socială.
 • Se estimează impact major, precum șiI îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piață muncii în rândul furnizorilor de educație și formare profesională (școli IPT) și al beneficiarilor direcți ai sistemului (elevi/părințI) la nivelul comunității județului Buzău.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ – TEMATICĂ PRINCIPALĂ „Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat, diseminarea modelelor și transferul de bune practici inovative în domeniile de specializare inteligentă, principalele măsuri de prevenire a riscurilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru elevi, respectiv aplicarea principiului egalității de șanse în educație / formare profesională și pe piața muncii”, la adresa de e-mail: asociația.ese@gmail.com

Lasă un răspuns