07apr.

Comunicat privind organizarea SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE

COMUNICAT

PRIVIND ORGANIZAREA SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE

DESPRE IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

Entitățile partenere ASOCIAȚIA ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION, FUNDAȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI „SPIRU HARET” FILIALA PLOIEȘTI și ASOCIAȚIA HAPPY CHILDREN, anunță organizarea și desfășurarea SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE despre importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă, la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova), având ca scop dezvoltarea sistemului activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă, în cadrul proiectului „ProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți” (POCU/633/6/14/132481), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educație la un loc de muncă, respectiv a subactivității A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și alimentație, pentru 190 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamică pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligență (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv județul Prahova).

TEMATICA PRINCIPALĂ A SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITATILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ:

Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat, diseminarea modelelor și transferul de bune practici inovative în domeniile de specializare inteligentă, principalele măsuri de prevenire a riscurilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru elevi, respectiv aplicarea principiului egalității de șanse în educație / formare profesională și pe piața muncii

DATA ȘI LOCAȚIA SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ:

19 APRILIE 2022 (INTERVAL ORAR 16:00 – 18:00)
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, REGIUNEA SUD-MUNTENIA

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA SEMINARUL NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ:
 • Reprezentanți ai mediului economic public/ privat din sectoarele cu potențial competitiv
 • Reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice locale/ județene
 • Elevi din sistemul IPT
 • Părinți
 • Reprezentanți ai unităților de IPT
 • Reprezentanți ai instituțiilor / organizațiilor relevante din aria de interes care au că obiectiv educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă, incluziunea socială etc
TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ:
 • Cuvânt înainte și prezentarea ordinei de zi a Seminarului nr. 2 de Informare și Conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă
 • Prezentarea scopului organizării seminarului nr. 2 de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova)
 • Sesiunea de prezentări și intervenții în cadrul Seminarului nr. 2 de Informare și Conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova)

secțiunea A / Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat

Secțiunea B / Diseminarea modelelor și transferul de bune practici inovative în domeniile de specializare inteligentă

Secțiunea C / Principalele măsuri de prevenire a riscurilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru elevi

Secțiunea D/ aplicarea principiului egalității de șanse în educație / formare profesională și pe piața muncii

 • Sesiunea de discuții și consultări între persoanele participante la Seminarului nr. 2 de Informare și Conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova)
 • Etapa de prezentare a concluziilor Seminarului nr. 2 de Informare și Conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova) – principalele observații, propuneri și soluții
AVANTAJE / BENEFICII PRECONIZATE PRIN DESFAȘURAREA SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ:
 • Pe parcursul desfășurării evenimentului, participanții vor beneficia de materiale de informare și conștientizare (respectiv pliant, broșură) având că scop creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile.
 • Considerăm că înțelegerea importanței dezvoltării unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi), este fundamentală pentru popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat, respectiv:
  1. creșterea gradului de conștientizare asupra importanței, avantajelor, necesității, posibilităților de acces și beneficiilor participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă și promovarea principiului ocupării sustenabile,
  2. orientarea asupra dezvoltării relației unităților de învățământ profesional și tehnic cu agenții economici; acces la cunoștințe adecvate și de ultima oră, posibilitatea de a lua parte și de a contribui la viața economică și socială, progres în cunoaștere, performanță profesională și adaptare socială.
 • Se estimează impact major, precum și îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii în rândul furnizorilor de educație și formare profesională (școli IPT) și al beneficiarilor direcți ai sistemului (elevi / părinți) la nivelul comunității județului Prahova.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea SEMINARULUI NR. 2 DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PRIVIND IMPORTANȚA, AVANTAJELE, NECESITATEA, POSIBILITĂȚILE DE ACCES ȘI BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ – TEMATICĂ PRINCIPALĂ „Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de angajat, diseminarea modelelor și transferul de bune practici inovative în domeniile de specializare inteligentă, principalele măsuri de prevenire a riscurilor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru elevi, respectiv aplicarea principiului egalității de șanse în educație / formare profesională și pe piață muncii”, la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns