09nov.

Invitație la ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 2 – domeniile Economic și Comerț

VĂ ADRESĂM INVITAȚIA de a participa la ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă, organizat la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău), având că scop susținerea cooperării locale/ regionale prin dezvoltarea și implementarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – sistemul IPT – beneficiarii direcți (elevi, părinți) în cadrul proiectului „PracSIS – Stagii de practică inovative în sectoarele economice cu potențial competitiv” (POCU/633/6/14/130694), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, implementat de către ASOCIAȚIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” (în calitate de Beneficiar) și COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU (în calitate de Partener).

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 4) de la educație la un loc de muncă, respectiv a subactivității A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școală) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă.

 

Obiectivul general al proiectului vizează „creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Economic și Comerț, pentru 186 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamică pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligentă (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Est (respectiv județul Buzău)”.

 

Tematica principală a Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind aprofundarea tematicii legăturilor între elevi/familie – școală – companie și analiza unor recomandări pentru strategiile corespondente la diferite niveluri:

„Susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă din domeniile Economic și Comerț

DATA ȘI LOCAȚIA ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

22 NOIEMBRIE 2021 (INTERVAL ORAR 16:00 – 18:00)
MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU, REGIUNEA SUD-EST

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

  • Reprezentanți ai mediului economic public/privat din sectoarele cu potențial competitiv
  • Reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice locale/județene
  • Elevi din sistemul IPT
  • Părinți
  • Reprezentanți ai unităților de IPT
  • Reprezentanți ai instituțiilor/ organizațiilor relevante din aria de interes care au că obiectiv educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă, incluziunea socială etc

TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

SECȚIUNI/ TEME DE DISCUȚII VIZÂND DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ COMERȚ:

 • Cuvânt înainte și prezentarea ordinei de zi a Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă
 • Prezentarea scopului organizării Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău)
 • Sesiunea de prezentări și intervenții în cadrul Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău)
  1. secțiunea A/ sistemul de învățare la locul de muncă specific domeniului de pregătire profesională Economic
  2. secțiunea B/ sistemul de învățare la locul de muncă specific domeniului de pregătire profesională Comerț
 • Masa rotundă de discuții și consultări între persoanele participante la Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău), vizând tematica aferentă programelor de învățare la locul de muncă specifice domeniului de pregătire profesională Comerț
 • Secțiunea de concluzii a Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Buzău (județul Buzău) – principalele observații, propuneri și soluții referitoare la domeniul de pregătire profesională Comerț

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea ATELIERULUI DE LUCRU NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ – TEMATICA PRINCIPALĂ „Susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă din domeniile Economic și Comerț”, la adresa de e-mail: asociația.ese@gmail.com

Lasă un răspuns