07sept.

Invitație la ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 2 – profil turism și alimentație

INVITAȚIE

PARTICIPARE
ATELIER DE LUCRU TEMATIC NR. 2

PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ, VIZÂND DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

TITLU PROIECT

PROINSERT – PROGRAM DE FACILITARE A INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII PENTRU VIITORII ABSOLVENȚI

COD PROIECT

POCU/633/6/14/132481

LOCALIZARE PROIECT

REGIUNEA SUD-MUNTENIA
JUDEȚUL PRAHOVA

ACTIVITATE

A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educație la un loc de muncă

SUBACTIVITATE

A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școală) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A SUBACTIVITĂȚII

Luna 1 de implementare
Luna 24 de implementare

Pe această cale vă adresăm invitația de a participa la Atelierul de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă, organizat la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova), având ca scop sustinerea cooperarii locale/ regionale prin dezvoltarea si implementarea unui sistem activ de informare intre mediul economic cu potential competitiv – sistemul IPT – beneficiarii directi (elevi, parinti) în cadrul proiectului „ProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți” (POCU/633/6/14/132481), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Activitati de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Comert, Turism și alimentație, pentru facilitarea tranzitiei elevilor din invatamantul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educatie la un loc de munca, respectiv a subactivității A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca si alte activitati relevante, inovatoare si durabile, specifice domeniilor de pregatire profesionala Comert, Turism si alimentatie, pentru 190 elevi din invatamantul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare profesionala sustenabila, precum si a gradului de insertie si adaptabilitate a acestora la dinamica pietei muncii din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv judetul Prahova).

TEMATICA PRINCIPALĂ A ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

Redresarea ocupării și creșterea calității viitoarei forțe de muncă prin implementarea principului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială.

DATA ȘI LOCAȚIA ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

21 OCTOMBRIE 2021 (INTERVAL ORAR 16:00 – 18:00)
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, REGIUNEA SUD-MUNTENIA

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

  • Reprezentanți ai mediului economic public/privat din sectoarele cu potențial competitiv
  • Reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice locale/județene
  • Elevi din sistemul IPT
  • Părinți
  • Reprezentanți ai unităților de IPT
  • Reprezentanți ai instituțiilor/ organizațiilor relevante din aria de interes care au ca obiectiv educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă, incluziunea socială etc.

TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ:

SECȚIUNI/ TEME DE DISCUȚII VIZÂND DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TURISM ȘI ALIMENTAȚIE:

 • Cuvânt înainte și prezentarea ordinei de zi a Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă
 • Prezentarea scopului organizării Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova)
 • Sesiunea de prezentări și intervenții în cadrul Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova)
  secțiunea A/ sistemul de învățare la locul de muncă specific domeniului de pregătire profesională Comerț
  secțiunea B/ sistemul de învățare la locul de muncă specific domeniului de pregătire profesională Turism și alimentație
 • Masa rotundă de discuții și consultări între persoanele participante la Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova), vizând tematica aferentă programelor de învățare la locul de muncă specifice domeniului de pregătire profesională Turism și alimentație
 • Secțiunea de concluzii a Atelierului de lucru tematic nr. 2 privind susținerea și aplicarea principiului dezvoltării durabile în formarea profesională inițială a viitoarei forțe de muncă la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova) – principalele observații, propuneri și soluții referitoare la domeniul de pregătire profesională Turism și alimentație

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 PRIVIND SUSȚINEREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A VIITOAREI FORȚE DE MUNCĂ – TEMATICA PRINCIPALĂ „Redresarea ocupării și creșterea calității viitoarei forțe de muncă prin implementarea principului dezvoltării durabile în formarea profesională initială”, la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns