07ian.

Invitație la ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 3 – profil turism și alimentație

INVITAȚIE

PRIVIND PARTICIPAREA
ÎN CADRUL ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 3

PRIVIND CERINȚELE ACTUALE / VIITOARE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN DOMENIILE ECONOMICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN / REGIONAL, VIZÂND DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

Pe această cale vă adresăm invitația de a participa la Atelierul de lucru tematic nr. 3 privind cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional, organizat la nivelul municipiului Ploiești (județul Prahova), având ca scop susținerea cooperării locale / regionale prin dezvoltarea și implementarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – sistemul IPT – beneficiarii direcți (elevi, părinți) în cadrul proiectului „ProInsert – Program de facilitare a inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți” (POCU/633/6/14/132481), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Activități de dezvoltare a sistemului de învățare la locul de muncă specific domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație, pentru facilitarea tranziției elevilor din învățământul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educație la un loc de muncă, respectiv a subactivității A.3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare între mediul economic cu potențial competitiv – furnizorul de educație și formare profesională (școala) – beneficiarii direcți (elevi) prin acțiuni specifice de informare și  conștientizare privind importanța, avantajele, necesitatea, posibilitățile de acces și beneficiile participării la programe de învățare la locul de muncă.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniilor de pregătire profesională Comerț, Turism și Alimentație, pentru 190 elevi din învățământul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamică pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligență (identificate și definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv județul Prahova).

TEMATICA PRINCIPALĂ A ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 3 PRIVIND CERINȚELE ACTUALE / VIITOARE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN DOMENIILE ECONOMICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN/ REGIONAL:

Răspunsul mediului educațional la cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional

DATA ȘI LOCAȚIA ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 3 PRIVIND CERINȚELE ACTUALE / VIITOARE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN DOMENIILE ECONOMICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN / REGIONAL:

20 IANUARIE 2021 (INTERVAL ORAR 16:00 – 18:00)
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, REGIUNEA SUD-MUNTENIA

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 3 PRIVIND CERINȚELE ACTUALE / VIITOARE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN DOMENIILE ECONOMICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN / REGIONAL:

  • Reprezentanți ai mediului economic public /privat din sectoarele cu potențial competitiv

  • Reprezentanți ai autorităților /instituțiilor publice locale / județene

  • Elevi din sistemul IPT

  • Părinți

  • Reprezentanți ai unităților de IPT

  • Reprezentanți ai instituțiilor / organizațiilor relevante din aria de interes care au că obiectiv educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea durabilă, incluziunea socială etc

TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 3 PRIVIND CERINȚELE ACTUALE / VIITOARE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN DOMENIILE ECONOMICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN / REGIONAL:

SECȚIUNI/ TEME DE DISCUȚII VIZÂND DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TURISM ȘI ALIMENTAȚIE:

 • Cuvânt înainte și prezentarea ordinei de zi a Atelierului de lucru tematic nr. 3 privind cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional
 • Prezentarea scopului organizării Atelierului de lucru tematic nr. 3 privind cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional
 • Sesiunea de prezentări și intervenții în cadrul Atelierului de lucru tematic nr. 3 privind cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional: secțiunea B / sistemul de învățare la locul de muncă specific domeniului de pregătire profesională Turism și Alimentație
 • Masa rotundă de discuții și consultări între persoanele participante la Atelierului de lucru tematic nr. 3 privind cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional, vizând tematica aferentă programelor de învățare la locul de muncă specifice domeniului de pregătire profesională Turism și Alimentație
 • Secțiunea de concluzii a Atelierului de lucru tematic nr. 3 privind cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional – principalele observații, propuneri și soluții referitoare la domeniul de pregătire profesională Turism și Alimentație

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 3 PRIVIND CERINȚELE ACTUALE / VIITOARE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN DOMENIILE ECONOMICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN / REGIONAL – TEMATICA PRINCIPALĂ „Răspunsul mediului educațional la cerințele actuale / viitoare ale pieței muncii în domeniile economice de specializare inteligentă la nivel local / județean / regional”, la adresa de e-mail: asociatia.ese@gmail.com

Lasă un răspuns